ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.

Η Αξιοπιστία και η Ικανοποίηση των Χρόνων Παράδοσης είναι δύο από τις βασικές αρχές της εταιρείας μας.
Επικοινωνείστε μαζί μας για μία πληρέστερη εικόνα των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.Η     Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α


Η ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε. ιδρύθηκε και δομήθηκε με σκοπό τη συνένωση και την οργανωμένη δραστηριοποίηση έμπειρων επιστημόνων με πολυετή απασχόληση σε διάφορους τομείς.


Η συνέργεια αυτή αποβλέπει στην πιο αποτελεσματική αξιοποίηση πολλαπλής επιστημονικής γνώσης, δεξιοτήτων και εμπειριών των στελεχών που συμμετέχουν.
-->περισσότερες πληροφορίες...

Copyright © 2003-2013
ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.
Κηφισίας 25A, 11523 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210-6401559, Fax: +30 210-6455392
E-mail: eurascon@hol.gr
Internet: www.eurascon.gr