ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Οι ιδρυτές και κύριοι συνεργάτες της ΕυρΑσιατικής Συμβουλευτικής Α.Ε. είναι επαγγελματίες με πολύχρονη δραστηριότητα
 • σε διεθνείς οργανισμούς
 • στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της χώρας μας και χωρών του εξωτερικού
Τα κύρια κοινά χαρακτηριστικά ιδρυτών και συνεργατών της ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ AE είναι:
 • Η βαθιά γνώση του επιστημονικού τους αντικειμένου
 • Η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των διεθνών οργανισμών
 • Η διαφάνεια στους χειρισμούς των επαγγελματικών θεμάτων και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
Με την πολυετή δραστηριότητα των ιδρυτών και συνεργατών της ΕυρΑσιατικής Συμβουλευτικής Α.Ε. στο εσωτερικό και εξωτερικό, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταξύ στελεχών και φορέων (ιδιωτικών, δημοσίων και διεθνών) κατανόησης, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ


Η πλήρης ανάλυση και κατανόηση των δεδομένων:
 • του πολιτικού, κοινωνικού περιβάλλοντος
 • των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων καθώς και των ανθρώπινων συμπεριφορών
Η πλήρης κατανόηση κάθε προβλήματος, η δημιουργία κλίματος
 • συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τον πελάτη
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε προβλήματος με διαρκή προσανατολισμό προς το αποτέλεσμα.ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης
 • Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων
 • Ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση, αξιολόγηση, επιμόρφωση
 • Σχεδιασμός, δημιουργία, διοίκηση υποδομών εκπαίδευσης(κτιρίων εξοπλισμού)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • Υποδομές (αγωγοί, λιμάνια, συστήματα), μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων
 • Δημιουργία θεσμικού και επενδυτικού περιβάλλοντος για επενδύσεις σε ενεργειακά έργα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • Υποστήριξη, ανάπτυξη κοινωνικών ομάδων
 • Οικονομική, κοινωνική ένταξη
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • Οικισμός
 • Συγκοινωνιακά έργα
 • Βιομηχανικές, γεωργικές εγκαταστάσεις
 • Έργα κοινωνικής υποδομής (εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, κλπ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Ύδρευση
 • Αποχέτευση
 • Διαχείριση λυμάτων
 • Θεσμοί και έργα προστασίας περιβάλλοντοςCopyright © 2003-2013
ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.
Κηφισίας 25A, 11523 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210-6401559, Fax: +30 210-6455392
E-mail: eurascon@hol.gr
Internet: www.eurascon.gr