ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 25Α, 11523 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210-6401559, Fax: +30 210-6455392
E-mail: mail@eurascon.gr
Internet: www.eurascon.gr


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
EURASIAN CONSULTING S.A. GREECE BUCHAREST BRANCH
100 Th. Sperantia St., Block S27, Scara 3, Etaj 1, Ap. 67,
Bucharest, Sector 3, Romania
Tel: +40 21 - 326 8383, Fax: +40 21 - 326 8383
E-mail: catalina_florea@eurascon.gr
Internet: www.eurascon.gr

Copyright © 2003-2013
ΕυρΑσιατική Συμβουλευτική Α.Ε.
Κηφισίας 25A, 11523 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210-6401559, Fax: +30 210-6455392
E-mail: eurascon@hol.gr
Internet: www.eurascon.gr